Radzimy jak zlecić outsourcing środowiskowy szybciej

zenia swojego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią i zasobami.

Radzimy jak zlecić outsourcing środowiskowy szybciej outsourcing środowiskowy

Po drugie firmy mogą budować pozytywny

Agenda 2030 ONZ, z jej celami zrównoważonego rozwoju, stanowi ważną ramę dla ochrony środowiska w biznesie. Firmy powinny dążyć do zmniejszenia swojego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią i zasobami.