2023 jest dobry aby zlecić outsourcing środowiskowy

zenia swojego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią

2023 jest dobry aby  zlecić outsourcing środowiskowy outsourcing środowiskowy

Po drugie firmy mogą budować pozytywny

Agenda 2030 ONZ, z jej celami zrównoważonego rozwoju, stanowi ważną ramę dla ochrony środowiska w biznesie. Firmy powinny dążyć do zmniejszenia swojego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią